Πληροφορίες

Οι ¨ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ” δέχονται Οικονομική Ενίσχυση στον παρακάτω λογαριασμό:

Τραπεζικός Λογαριασμός Σωματείου (IBAN)

GR 95 0140 8470 8470 0200 2010 673

Τράπεζα

ALPHA BANK

Παρακαλούμε όσους “ΦΙΛΟΥΣ” θέλουν να ενισχύσουν οικονομικά το σωματείο μας να αναγράφουν στην τραπεζική τους κατάθεση τα στοιχεία τους.

Ευχαριστούμε.