ΔΣ

Στις 2 Νοεμβρίου 2015 μετά τις εκλογές της 25.10.2015, συνήλθαν σε σώμα στα γραφεία του συλλόγου οι εκλεγέντες του σωματείου με την επωνυμία ¨ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ¨, προκειμένου να προβούν στη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.

Η συγκρότηση του Διοικητικό Συμβούλιο είναι η εξής:

  1. Μπαλλογιάννης Γεώργιος του Πέτρου Πρόεδρος

  2. Κουμαντσιώτης Αθανάσιος του Χρήστου Αντιπρόεδρος

  3. Γκουζκούρης Φώτιος του Δαμιανού Ταμίας

  4. Δρακουλίδης Χαράλαμπος του Ελευθέριου Γραμματέας

  5. Μπαλλογιάννη Ελένη του Πέτρου Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και αρχίζει από σήμερα 02.11.2015 και λήγει στις 01.11.2018.